Tenen lezen is een systeem dat het mogelijk maakt karakter, persoonlijkheid en gedrag te analyseren door de stand en de vorm te interpreteren van de tenen. 

Tenen lezen gaat uit van het holistische principe:

Lichaam en geest vormen een onlosmakelijk geheel en dus kun je in een deel (de tenen) het geheel (de persoon) weerspiegeld zien. Elke teen reflecteert een bepaalde energie. De tenen van de rechtervoet laten zien hoe met rationele zaken wordt om gegaan. De tenen van de linkervoet later zien hoe met emotionele zaken wordt om gegaan.

De waarde van tenen lezen

Tenen vertellen hoe men met emoties omgaat, hoe het karakter is.
Het geeft een beeld van de positieve en negatieve kwaliteiten.
Bij een pasgeboren baby zijn teentjes de ‘blauwdruk’ van zijn hele ‘zijn’.
De vorm van de tenen ontwikkeld een embryo al in de 13e week van de zwangerschap (aangeboren eigenschappen) maar de stand ervan wordt grotendeels bepaald door hoe men met prikkels van buitenaf omgaat (persoonlijkheidsontwikkeling) 
Door deze invloeden kan gedrag veranderen en veranderen de tenen ook.

Tenen lezen kan helpen bij het opvoeden van kinderen.

Aan de stand van de teentjes  van het kind kan men vertellen hoe het karakter van het kind in elkaar zit, hoe het kind met emoties omgaat. Ouders en opvoeders kunnen er baat bij hebben te weten waarom het zich gedraagt zoals het zich gedraagt. Hoe vlugger een kind wordt begrepen, hoe eenvoudiger de omgang wordt.

 

Ouders zijn vaak nieuwsgierig naar het karakter van hun kindje.

Vaak is het prettig (rustgevend) te weten wat het (aangeboren) gedrag van het kindje is. Heeft het kindje de capaciteit om meteen (primair) te reageren op een vraag of heeft het even tijd nodig om na te denken (secundair) en dan pas een reactie te geven? Is het een durfal of kan het niet tegen chaos en heeft het structuur nodig in het dagelijkse leven?


Door het lezen van de babyteentjes kan men als ouder vanaf de geboorte veel te weten komen over het karakter en het aangeboren gedrag van het kindje. Als ouder kan men zou beter inspelen op de noden van het kind .

Daarmee kan worden voorkomen dat een compleet verkeerde weg wordt ingeslagen.

 

Voorbeeld: een kind is vanuit de aanleg secundair in reactie. Het heeft tijd nodig een antwoord te formuleren. Wordt dit kind gedwongen toch primair te reageren, krijgt men vaak een antwoord waar het kind niet achter staat waardoor het mogelijk als dom, traag en onbetrouwbaar wordt ervaren. Als ouder zal men alles proberen om het kind aan de praat te krijgen. Waardoor de kans groot is dat de ouder zich t.o.v. het kind machteloos en gefrustreerd voelt.
 In de loop van het leven staat het kind bloot aan invloeden van de buitenwereld. Hoe hij hierop zal reageren is “te lezen” aan de teentjes. Zo kan men bijvoorbeeld zien of het kindje gevoelig is of juist ‘geen blad voor de mond’ neemt. 

 

Voor mensen die zich slecht of helemaal niet kunnen uiten, is Tenen lezen een uitstekend manier van communiceren.

Uit ervaring weet men dat in de omgang met jonge kinderen en mensen met een verstandelijke beperking Tenen lezen van groot nut kan zijn.

In deze situatie vertellen hun tenen datgene wat ze verbaal niet / nauwelijks kunnen uiten.
Relaties zowel naar volwassenen als naar kinderen toe kunnen vlotter en begripvoller verlopen.

Misverstanden kunnen uit de weg worden geruimd.

Aan de hand van de stand en vorm van de tenen karakter, persoonlijkheid, gedrag en levenshouding van deze persoon herkennen. Dit gebeurt door de stand en de vorm van tenen te interpreteren. Er wordt naar de hele voet gekeken. Is het een brede / smalle voet, wat is de stand van elke teen (recht of gebogen), zijn ze soepel in beweging, hoe voelt de huid aan (warm - koud), is er sprake van overmatige transpiratie, wat is de kleur van de huid (wit - rood), zijn er eelt locaties of wratjes aanwezig.


Tenen lezen is te gebruiken om mensen te helpen zichzelf beter te leren begrijpen (inzicht en kennis) en zichzelf te accepteren (houding). Doordat wij bepaalde situaties en processen meemaken (verbonden met onze levenslessen), kan het zijn dat er energieblokkades ontstaan. Dit kan zich uiten in allerlei vormen, zoals psychische klachten of verstoringen van de functies van het lichaam en zo heeft dit ook zijn invloed op de stand en de vorm van de tenen.  Tenen kennen veel verschillende vormen en standen. Iedere vorm en stand staat symbool voor het omgaan met de verschillende eigenschappen van de totale persoonlijkheid. Zo weerspiegelt de rechtervoet het denken, het rationele en de linkervoet heeft betrekking op het voelen, het intuïtieve. 

Het doel van tenen lezen is om de mens een spiegel voor te houden. Het is te gebruiken om mensen te helpen zichzelf beter te leren begrijpen (inzicht en kennis) en zichzelf te accepteren (houding).


Doordat wij bepaalde situaties en processen meemaken (verbonden met onze levenslessen), kan het zijn dat er energieblokkades ontstaan. Dit kan zich uiten in allerlei vormen, zoals psychische klachten of verstoringen van de functies van het lichaam en zo heeft dit ook zijn invloed op de stand en de vorm van de tenen.

De tenenlezer geeft geen waardeoordeel. Er bestaan geen goede of slechte tenen. Iemand is zoals hij is en dat is goed! De tenenlezer observeert en constateert sterke en minder sterke kanten van iemands persoonlijkheid. Men biedt een handvat om zichzelf (en de ander) te respecteren en te (her)waarderen.

 

Tenen lezen is een verrijking voor iedereen die bezig is met bewustwording, zichzelf beter wil leren kennen en wil werken aan verandering. Tenenlezen geeft je een verrassende kijk op je persoonlijkheid en gedrag.

Ik lees uit de vorm en stand van je tenen het beeld dat ze over je karakter en gedragingen geven. Ik kan niet je toekomst uit je tenen aflezen.

 

Hoe is dit onstaan ? 
Tenenanalyseren is ontwikkeld door oud-journalist en radioman Imre Somogyi en zijn vrouw Margriet. Zij interviewden honderden mensen die op stranden en sauna's hun tenen voor hen blootstelden. Geleidelijk aan ontdekten zij de betekenis van de verschillende vormen en standen van tenen en konden zij relaties leggen, zo ontstond hun tenenleesalphabet.

 

ik heb mijn opleiding gevolgd bij CHRIS SMET - FUDARVOORZITTER - MASTER DOCENTE TENEN LEZEN . 

Een vrouw met ontzettend veel wijsheid en ervaring. TENEN LEZEN FUDARE VLAANDEREN (www.tenenlezen.be 

En een opleiding in Nederland door Daniëlle van der Stap van TenenCompany