Terug open vanaf 1 maart 2021!

Home » Terugbetalingen mutualiteit

Terugbetalingen mutualiteiten.


Het is mogelijk bij het ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden terugbetaling te krijgen voor voetverzorging.

Hieronder vind u de voorwaarden van de verschillende mutualiteiten, alsook de documenten .

Deze dient ingevuld te worden door ons na je behandeling .

Neem het steeds mee, daarna dient u dit binnen te brengen bij u ziekenfonds. 

 

Christelijke Mutualiteit

Tegemoetkoming van 5 euro per sessie met een maximum van 20 euro per jaar voor voetverzorging aan diabetespatiënten, uitgevoerd door een pedicure of podoloog.

 • Geen tegemoetkoming ontvangen vanuit de ziekteverzekering. 
 • Voldoen aan een van volgende voorwaarden:
  • je hebt een akkoord van de adviserend arts voor de opvolging in een diabetesovereenkomst;
  • er is een geregistreerd zorgtraject diabetes type 2;
  • er is een zorgmodel diabetes type 2;
  • er is een programma 'Educatie en zelfzorg'.
Aanvraag Terugbetaling Voetverzorging Tcm 93 55781

Bond Moyson:

Je krijgt 12,60 euro per jaar terugbetaald.

 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
 • Je bent ouder dan 65 jaar OF je gaat om medische redenen naar de pedicure of podoloog OF je hebt het palliatief statuut.

 

Voeg, als je jonger bent dan 65 en om medische redenen de pedicure of podoloog consulteert, het medische attest van je arts bij. 
Bij palliatieve erkenning moet je geen medisch attest bezorgen.

Hieronder kunt u het speciale attest terugvinden dat je arts moet invullen , ook beschikbaar in de praktijk.

Formulier Pedicure V 2020
Medisch Attest Pedicure Podoloog
PDF – 137,0 KB 471 downloads

Partena:

Per medische pedicurebehandeling voorziet Partena Ziekenfonds een tegemoetkoming van 5 euro per sessie, met een maximum van 6 sessies per jaar.

Voorwaarden

 • Je bent in orde met je ziekenfondsbijdrage. 
 • Wie jonger is dan 65 jaar, moet een medisch voorschrift voorleggen.
 • Het medische voorschrift moet 12 maanden geldig zijn.
 • Enkel indien er geen terugbetaling is via de wettelijke ziekteverzekering.
Tegemoetkomingsaanvraag Medische Voetverzorging

Onafhankelijk ziekenfonds:

Vanaf 65 jaar, een tegemoetkoming van € 2,50 per sessie, tot 8 beurten per persoon per kalenderjaar.

Jonger dan 65 jaar, dan kan je een tegemoetkoming voor voetverzorging krijgen onder het voordeel welness wanneer de voetverzorging werd uitgevoerd in een schoonheidssalon. € 25 per persoon per kalenderjaar. 

OZ 501 Tegemoetkoming Voetverzorging
OZ 501 Tegemoetkoming Wellness 1
PDF – 105,8 KB 477 downloads

Liberale mutualiteit:

Wie de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, kan genieten van een jaarlijkse tussenkomst tot 30 euro voor pedicure.

Je ontvangt 5 euro per behandeling voor een maximum van 6 behandelingen per kalenderjaar.

Ook wie omwille van ziekte of handicap nood heeft aan professionele voetverzorging, geniet dezelfde tussenkomst.

Maar dan samen met een medisch attest

Pedicure
PDF – 162,3 KB 491 downloads

Vlaams neutraal Ziekenfonds:

Vanaf 60 jaar, totaal 25 € per jaar, max. 5 behandelingen.

Voetverzorging