Het is mogelijk bij het ziekenfonds onder bepaalde voorwaarden terugbetaling te krijgen voor voetverzorging.

Hieronder vind u de voorwaarden van de verschillende mutualiteiten, alsook de documenten .

Deze dient ingevuld te worden door ons na je behandeling .

Neem het steeds mee, daarna dient u dit binnen te brengen bij u ziekenfonds. 

 

 

Christelijke Mutualiteit

Tegemoetkoming van 5 euro per sessie met een maximum van 20 euro per jaar voor voetverzorging aan diabetespatiënten, uitgevoerd door een pedicure of podoloog.

 • Geen tegemoetkoming ontvangen vanuit de ziekteverzekering. 
 • Voldoen aan een van volgende voorwaarden:
  • je hebt een akkoord van de adviserend arts voor de opvolging in een diabetesovereenkomst;
  • er is een geregistreerd zorgtraject diabetes type 2;
  • er is een zorgmodel diabetes type 2;
  • er is een programma 'Educatie en zelfzorg'.
Aanvraag Terugbetaling Voetverzorging Tcm 93 55781

Solidaris:

Je krijgt 12,60 euro per jaar terugbetaald.

 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
 • Je bent ouder dan 65 jaar OF je gaat om medische redenen naar de pedicure of podoloog OF je hebt het palliatief statuut.

 

Voeg, als je jonger bent dan 65 en om medische redenen de pedicure of podoloog consulteert, het medische attest van je arts bij. 
Bij palliatieve erkenning moet je geen medisch attest bezorgen.

Hieronder kunt u het speciale attest terugvinden dat je arts moet invullen , ook beschikbaar in de praktijk.

Formulier Pedicure Ovl 2022
Medisch Attest Pedicure Podologie Ovl 2022
PDF – 154,5 KB 290 downloads

Helan:

Je krijgt 20 euro per jaar terugbetaald.

Helan voorziet een tegemoetkoming van 5 euro per sessie voor diabetespatienten , met een maximum van 4 sessies per jaar.

 • Je bent lid van ons ziekenfonds en betaalde je bijdrage.
 • Je bent diabetespatiënt
 • op medisch voorschrift 
Terugbetalingsaanvraag voetverzorging vanaf 1_1_2023

Liberale mutualiteit:

4 euro per sessie , maximum 6 per jaar .

De maximale tussenkomst bedraagt 24 euro per jaar.

 • Voor 65 plussers: je krijgt een tussenkomst vanaf de leeftijd van 65 jaar
 • Voor diabetespatiënten: je moet een medisch attest afleveren als bewijs of een voorzorgtraject, zorgtraject of diabetesconventie.
 • Voor obesitastpatiënten: je hebt een BMI van 35 of meer en je levert hiervoor een medisch attest af.
 • Voor blinden: de blindheid dient aangetoond te worden aan de hand van een attest van de oogarts of een attest van handicap van het Ministerie van Sociale Zaken.
 • Voor diabetes- en obesitaspatiënten of personen die blind zijn is er geen leeftijdsgrens
WAV 17 N Pedicure
PDF – 93,0 KB 654 downloads

Vlaams neutraal Ziekenfonds:

Vanaf 65 jaar, totaal 25 € per jaar, max. 5 behandelingen.

Voetverzorging