Een hamerteen is een teen waarvan het eerste kootje naar boven staat, het tweede kootje naar beneden, en het derde kootje recht. De term hamerteen wordt vaak verwisseld met de term klauwteen, waarbij zowel het tweede als het derde kootje gebogen staat. Wanneer een teen nog met de vingers kan worden recht geduwd spreekt men van een flexibele hamer- of klauwteen, wanneer dit niet (meer) kan van een rigide hamer- of klauwteen. Een hamer- of klauwteen komt niet bij de grote teen voor omdat deze slechts twee kootjes heeft.

Oorzaken

Naast erfelijkheid kan een hamer- of klauwteen de volgende oorzaken hebben:

  • Een hamerteen komt vaak voor in combinatie met hallux valgus. In dit geval drukt de grote teen tegen de tweede teen aan, waardoor deze omhoog gaat staan.
  • Bij een doorgezakte voorvoet (spreidvoet) gaan de middelste drie tenen omhoog staan omdat de kopjes van de middenvoetsbeentjes naar beneden gezakt zijn.
  • Bij een holvoet (verhoogde wreef) is de peesplaat van de voet extra gespannen, waardoor de tenen in een hamerteenstand kunnen worden getrokken.
  • Andere oorzaken van hamertenen zijn een verstoord evenwicht van de voetspiertjes die de teen laten strekken en buigen. Dit kan voorkomen bij mensen met gewrichtsslijtage, slagaderverkalking, diabetes of reuma. Dit kan tevens komen door ouderdom of na een trauma.

HAMER- EN KLAUWTEEN IN HET HOLISTISCHE VOETVERZORGING 

Een klauweffect treedt op als onderwerping en onderdanigheid wordt afgedwongen en als men niet bestand is tegen de druk buitenaf . Net zoals bij gekromde tenen onstaat een acceptatie van een situatie en wordt geen verzet geboden . 

 

Een beweegbare klauw teen , er is een innerlijke verandering aan de orde. 

Men verlaat een strak patroon en verovert weer vrijheid om zichzelf verder te ontwikkelen , te ontplooien .